MÜŞTERİ GİRİŞİ 528 36 310262

HİZMETLER

AKM, Türkiye Gümrük Bölgesi ile diğer ülkeler arasında taşınan eşyanın giriş, çıkış, transit, nakil ve nihai kullanımını ve serbest dolaşımda bulunmayan eşyanın durumunu düzenleyen gümrük mevzuatı ve diğer mevzuatın doğru uygulanmasını sağlamak için gümrük idareleri tarafından; eşyanın muayenesi, beyanname verileri ile elektronik veya yazılı belgelerin incelenmesi, taşıma araçlarının kontrolü, bagajların ve kişilerin yanlarında ya da üstlerinde taşıdıkları “Eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması için aşağıdaki hizmetleri vermektedir.

İTHALAT REJİMİ TESPİT ve UYGULAMA İŞLEMLERİ

 • İthal edilecek eşya ile ilgili olarak fizibilite çalışmasının yapılması,
 • Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu ( G.T.İ.P.) Belirlenmesi,
 • Belirlenen usul ve esaslara uygun olarak, Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine ilişkin Gümrük beyanı,
 • Nakliye firmasından eşyanın Özet beyan, Konşimento, CMR, CIV, CİM, fatura çeki listesi vs. evrak bilgilerinin temini,
 • Emre gönderilen eşyaya ait konşimentoların ciro işlemlerinin yaptırılması,
 • Eşyaya ilişkin Ordinonun alınması,
 • Eşyada Eksik, Hasar veya hata bulunması halinde eşyanın durumunu tutanakla tespit edilerek ilgili birimlerin bilgilendirilmesi,
 • Tahakkukların yapılarak vergi ve resimlerin ödemelerinin yapılması veya teminata bağlanması,
 • Müşterinin vermiş olduğu talimatta belirtilen adrese malın fiziki teslimi

Şartlı Muafiyet Düzenlemeleri ve Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri

 • İthal edilecek eşya ile ilgili olarak fizibilite çalışmasının yapılması,
 • Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu ( G.T.İ.P.) Belirlenmesi,
 • Belirlenen usul ve esaslara uygun olarak, Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine ilişkin Gümrük beyanı,
 • Nakliye firmasından eşyanın Özet beyan, Konşimento, CMR, CIV, CİM, fatura çeki listesi vs. evrak bilgilerinin temini,
 • Transit rejimi,
 • Gümrük antrepo rejimi,
 • Dahilde işleme rejimi,
 • Gümrük kontrolü altında işleme rejimi,
 • Geçici İthalat Rejimi,
 • Hariçte İşleme Rejimi uygulamaları,
 • Standart Değişim Sistemine Dayalı Hariçte İşleme

İHRACAT REJİMİ

 • İhraç edilecek eşya ile ilgili olarak fizibilite çalışmasının yapılması
 • Bedelsiz İhracat
 • Kayda bağlı ihracat
 • Konsinye ihracat
 • Yurt dışı fuar ve sergilere katılım ve ihracat
 • İthal edilmiş malın ihracı
 • Serbest bölgelere yapılacak ihracat
 • Diğer ihracat şekilleri ve transit ticaret
 • Yurt dışı müteahhitlik ve teknik müşavirlik hizmetleri kapsamında yapılacak kesin ve geçici ihracat
 • Kayda Bağlı İhracat İşlemleri,
 • Eşyanın türüne göre ilgili ihracatçı birliklerine üyelik işlemlerinin yaptırılması
 • Gümrük Müşaviri tarafından düzenlenen vesaiklerin bankaya ve/veya alıcıya ulaştırılması
 • Yüklenen aracın gümrük işlemlerinin takibi ve Vesaiklerin nakliye firmasına teslimi
 • Geçici ihracat işlemlerinin ve sürelerinin takibi

Özelliği olan İhracat

 • Kamu sektörü ithalatı,
 • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden yapılacak ithalat, Kiralama yoluyla ithalat,
 • Özel antlaşmalara dayanan ithalat (Nato gibi),
 • Kitap ve matbua ithalatı, Film ve videokaset ithalatı,
 • Uluslararası fuar ve sergilerden yapılacak ithalat,
 • Mutemet eliyle ithalat.

ONLINE GÜMRÜK BAĞLANTISI – EDI EDİ (Elektronik Veri Değişimi) 

Ofisimizde beyanname tescil işlemleri bilgisayar ortamında, “EDI” kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Evraklar merkezimizde hazırlanıp beyannameler “Özel Hat ( Kesintisiz Direkt Gümrük Bağlantısı )” kullanılarak gümrük otomasyon ağına direkt bağlanılarak tesil edilmekte olduğundan, zamandan tasarruf edilerek işlemler azami hızla tamamlanmaktadır.

Kullanmakta olduğumuz özel bilgisayar yazılımlarındaki uyarı ve yönlendirmelerin de etkisiyle bireysel hatalar en aza indirilmektedir. Ayrıca, ofisimizde tescil işlemlerinin daha da hızlandırılması amacıyla Gümrük Modernisazyon Birim Başkanlığı’nın onayladığı “Özel Hat ( Kesintisiz Direkt Gümrük Bağlantısı )” kullanılarak gümrük otomasyon ağına direkt bağlanılmaktadır. Gümrük müdürlüklerinde mevcut veri salonlarından yapılan işlemlerde, bilgilere bir daha ulaşmak mümkün olmazken, bu bağlantı sayesinde ofisimizden yapılan tescil işlemlerinde gerektiğinde ilgili beyanname kayıtlarına ulaşılabilmektedir.

Ayrıca firmamızın yapmış olduğu gümrük işlemlerine ilişkin Dijital Arşivimiz Mevcuttur. Gümrükleme hizmeti alan müşterilerimiz E-Gümrük kapsamında kendi kullanıcı kodu ve şifresini yazarak elektronik sayfamız üzerinden tek bir tuşla aşağıdaki kendi bilgilerine erişebilmektedirler

Cari Hesap Ekstresi, İthalat ve İhracat Beyannameleri Günlük İşlemleri ile Geçici Kabul Düşümlerinin Takibi

E-BİRLİK

Müşterilerimize en hızlı hizmeti verebilmek için gerekli teknolojik altyapı hazırlanarak E-Birlik ( Ofisten birlik ve Ticaret Odası tasdikleri) projesi kapsamında birlik ( İTKİB, İMMİB v.b ) onayları birliklere evrak götürülmeden ofisimizden yapılmaktadır.

E- İMZA

Elektronik İmza Uyumu ve Gerektiren Kurumlarda e- imza kullanılarak Ön İzin Müracaatları Elektronik Ortama Aktarılarak Yapılmaktadır.

YURTİÇİ NAKLİYE

İthalatı ya da ihracatı yapılan eşyaların söz konusu gümrük ambarına, işletmeye ya da gösterilen diğer bir adrese teslim edilmesi müşterilerimizin isteği ve talimatına göre ilgili birimimiz tarafından organize edilmektedir.

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

AKM, müşterilerine, Grup Şirketlerine ve Şahıslara her türlü konuda,  işleyiş, prosedür ve kısıtlamalar hakkında yayımlanan son tebliğ ve Dış Ticaret Mevzuatı, Yabancı Sermaye ve Teşvik Mevzuatı proje ve işlemleri, 4458 sayılı Gümrük Kanunu, Serbest Bölgeler Kanunu, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, 3065 Sayılı Katma Değer VergisiKanunu  ve 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu çerçevesinde bilgilendirme ve öneriler sunarak Danışmanlık Hizmeti Verilmektedir.